Loading...

Bikana Tile Dhurrie

Bikana Tile Dhurrie

PRODUCT CODE: 55906

Contemporary Bikana tile dhurrie with an indigo with white diamond border on four sides

10’ x 14’
(305cm x 427cm)